דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

 1. דף הבית
 2. תהליך קבלת שירות סיעוד
 3. תאור התהליך

תאור התהליך

 

שלבי התהליך להעסקת עובד זר:


כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?

 

יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים (לחצו על הטופס על מנת להורידו למחשבכם) :

 

יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:

 • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 275 ש"ח - בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח. 
 • צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר). 
 • באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם   צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).בנוסף לאמור ובהתאם לנסיבות הבקשה, חש לצרף אישורים כלהלן:

 • אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65: אם המטופל לא נבדק ע"י המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יש לצרף את תוצאת מבחן תלות שבוצע על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור. אין צורך לצרף תוצאות מבחן תלות שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי והן יועברו ישירות על ידי המוסד ליחידת הסמך.


 • קטין: יש לצרף חוו"ד רפואית וחוו"ד רשויות הרווחה ותצהיר (טופס ד') חתום בפני עו"ד.
 • נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל – יש לצרף אישור על זכאות.

 

לאן לשלוח את הבקשות?

יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד רח' בן יהודה 34, ירושלים, טל: 02-6229813/4. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים / מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד .


איך תיוודע לי החלטת יחידת הסמך?

החלטת יחידת הסמך תישלח אליך בדואר רשום. באם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין שבקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. אסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.

 

בשלב האחרון יש לאתר עובד זר מתאים וניתן לעשות זאת באמצעות עמותות סיעודיות ללא מטרות רווח, אשר נותנות שירותי סיעוד עבור זכאים לכך מהביטוח הלאומי, או חברות כוח אדם, בעלות רישיון ממשרד התמ"ת להשמת עובדים זרים. שירות הזמנת עובד זר סיעודי חדש, כרוך באגרה של 160 ש"ח למשרד הפנים.

מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי?

עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים וביטוח רפואי. מומלץ לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה: www.moital.gov.il .

 
 
 
 

 כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?

 


 

יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים (לחצו על הטופס על מנת להורידו למחשבכם) :

 

יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:

 • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 275 ש"ח - בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח.
 • צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר). 
 • באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם   צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).


בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף אישורים נוספים כלהלן:


אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65: אם המטופל לא נבדק ע"י המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יש לצרף את תוצאת מבחן תלות שבוצע על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור. אין צורך לצרף תוצאות מבחן תלות שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי והן יועברו ישירות על ידי המוסד ליחידת הסמך.

קטין: יש לצרף חוו"ד רפואית וחוו"ד רשויות הרווחה ותצהיר (טופס ד') חתום בפני עו"ד.

נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל – יש לצרף אישור על זכאות.

 

לאן לשלוח את הבקשות?

יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד רח' בן יהודה 34, ירושלים, טל: 02-6229813/4. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים / מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד .

איך תיוודע לי החלטת יחידת הסמך?

החלטת יחידת הסמך תישלח אליך בדואר רשום. באם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין שבקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. אסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.

 

בשלב האחרון יש לאתר עובד זר מתאים וניתן לעשות זאת באמצעות עמותות סיעודיות ללא מטרות רווח, אשר נותנות שירותי סיעוד עבור זכאים לכך מהביטוח הלאומי, או חברות כוח אדם, בעלות רישיון ממשרד התמ"ת להשמת עובדים זרים. שירות הזמנת עובד זר סיעודי חדש, כרוך באגרה של 160 ש"ח למשרד הפנים.

מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי?

עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים וביטוח רפואי. מומלץ לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה: www.moital.gov.il .

 
 
 
 

 


logo בניית אתרים