דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

 1. דף הבית
 2. שעורי גמלהשעורי גמלה

הזכאי לגמלה, בוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים.
השיעורים שבהם ניתנים כל סוגי השירותים האלה נקבעו ב- 3 רמות, לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה (ראה פירוט בהמשך).

בפרק זה שיעורי הגמלה מתייחסים רק ל-2 סוגי שירותים מתוך סל השירותים: שעות טיפול שבועיות בבית וימי ביקור במרכז יום. השיעורים של השירותים שלא פורטו כאן, יימסרו לכם על-ידי העובד הסוציאלי, שיבקר בביתכם וייעץ לכם בבחירת סל השירותים המתאים לכם. 

לחץ פה

להלן פירוט 3 הרמות שנקבעו בשיעורי הגמלה, בהתאם למידת התלות בעזרת הזולת: 

רמה 1 - מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היוםיום, וכן מי שזקוק להשגחה 
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 5 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2 שעות טיפול בבית. 
- מספר הימים המרבי לביקור במרכז יום - 4.5 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה 2 - מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה 
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 8 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 5.5 ימים בשבוע, (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה 3 - מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת 
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 9 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.


לחץ פה

למי שבוחר לבקר במרכז יום:

 

- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 6 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 3 ימים בשבוע).

אפשרות לקבלת תוספת של שעות טיפול אישי בבית

מי שזכאי לגמלת סיעוד, בין אם הוא מקבל שעות טיפול בבית או שעות ביקור במרכז יום, או כל שירות אחר מתוך סל השירותים, יוכל לקבל תוספת של שעות טיפול אישי בבית, אם הוא עונה על כל התנאים האלה:

 1. הוא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה
  או הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, או זקוק להשגחה מתמדת.
 2. הוא מעסיק מטפל ישראלי.
 3. אין בידו היתר להעסקת עובד זר, והוא אינו מעסיק עובד זר
  או יש בידו היתר להעסקת עובד זר שהוקפא.

  מי שיש בידו היתר תקף להעסקת עובד זר, אך אינו מעסיק עובד זר בפועל, והוא מעוניין לקבל את תוספת השעות - יפנה למשרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה בבקשה להקפאת היתר להעסיק עובד זר בענף סיעוד.
  לבירורים במשרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, ענף הסיעוד.      

מי שעונה על כל התנאים האלה, ואינו מקבל את תוספת השעות, יפנה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריולבירור העניין. 

שיעורי התוספת 

 • מי שזכאי ל-16 שעות שבועיות (על-פי רמה 2, המפורטת למעלה) – יקבל תוספת של 3 שעות שבועיות. 
 • מי שזכאי ל- 8 שעות שבועיות (על פי רמה 2, המפורטת למעלה) – יקבל תוספת של 1.5 שעות שבועיות.  
 • מי שזכאי ל-18 שעות שבועיות (על פי רמה 3, המפורטת למעלה) – יקבל תוספת של 4 שעות שבועיות.
 • מי שזכאי ל- 9 שעות שבועיות (על פי רמה 3, המפורטת למעלה) – יקבל תוספת של 2 שעות שבועיות.   

 

לחץ פה
logo בניית אתרים