דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

  1. דף הבית
  2. תהליך קבלת שירות סיעוד
  3. כיצד לקבל אישור למטפל סיעודי זר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיצד לקבל אישור למטפל סיעודי זר - חשוב!

לצערנו מעטים הם הישראלים המוכנים לעבוד בעבודות הסיעוד, ולכן המדינה המכירה במצב מאשרת, לאלו הנזקקים לכך, להעסיק עובד סיעודי זר. ייתכן ואתם לא תזדקקו לכך בעתיד הקרוב, אך קיים סיכוי רב שאתם מכירים מישהו שזקוק או יזדקק לעובד זר, שיסייע לו בניהול חיים תקינים.

תהליך השגת ההיתר להעסקת עובד סיעודי זר איננו פשוט כל-כך, ורבים אינם מודעים לזכאותם או לדרך להשגת הזכאות. הפרטים המצורפים כאן אולי לא יחסכו מכם את כל הבירקורטיה כשתזדקקו לכך, אבל הם לבטח יחסכו מכם חלק מחוסר הנעימות הנלווה.

ההיתר להעסקת עובדים זרים ניתן בהתאם לתנאי הזכאות ומבחן התלות (עליו נפרט בהמשך), שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי או ע"י לשכת הסמך של משרד התמ"ת . היתרים להעסקה עובדים זרים לא ניתנים לאנשים השוהים במוסדות סיעודיים, אך לאלו השוהים בבתי אבות ללא שירותי סיעוד או בדיור מוגן יש אפשרות לקבל היתר.


תנאי זכאות לאישה מגיל 60 ולגבר מגיל 65:

המטופל צבר 4.5 נקודות במבחן התלות, או 4 נקודות במבחן התלות, בתוספת ניקוד בודד, במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי. מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, אשר תביעתו לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, רשאי להזמין מבחן תלות על חשבונו באמצעות האגודה למען שירותי בריאות הציבור בטל: 02-6727174-5.
מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן תלות. מטופל מגיל 85 ומעלה יהא זכאי להארכת היתר העסקה קיים ללא בדיקות נוספות.

תנאי זכאות לאישה בגיל 18-60 וגבר בגיל 18-65:

למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר.

 

תנאי זכאות לקטין:

הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח להנחת דעתה של הועדה המקצועית ביחידת הסמך, כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות בפסקאות 1-3 להלן:

1. הימצאות הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.

2. הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.

3. מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות המצריכות טיפול יומיומי צמוד וממושך בילד בביתו.

תנאי זכאות לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל:

ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבעו כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות.

תנאי זכאות לנכי עבודה:

המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".


מבחני התלות נערכים בביתו של הנבדק על-ידי אחות מוסמכת, רופא או פיזיותרפיסט. תוצאות התלות נמסרות ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת הסמך, לכן אין צורך לצרפן לטופסי הבקשה .קשיש שקיבל במבחני התלות מעל 2.5 נקודות זכאי לגמלת סיעוד חלקית, וקשיש שקיבל מעל 6.5 נקודות זכאי לגמלה מלאה .

- - - - - - - - - - - - -


הערכת תפקוד - מבחן התלות

במסגרת מבחן התלות הוגדרו שש פעולות שהמבחן בודק האם למטופל יש יכולת לבצען ללא סיוע חיצוני :

לקום / לשכב
פעולה זו מוגדרת בתור יכולתו של המטופל לעבור ממצב של שכיבה למצב של ישיבה זקופה ו/או לקום ממצב ישיבה למצב עמידה (כולל קימה מכיסא גלגלים ו/או מיטה) .

להתלבש / להתפשט
פעולה זו מוגדרת בתור יכולתו של המטופל ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש שונים, כולל יכולתו להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית .

להתרחץ
פעולה זו מוגדרת בתור יכולתו של המטופל להתרחץ באמבטיה או להתקלח במקלחת, כולל פעולת הכניסה ו/או היציאה מן המקלחת / אמבטיה .

אכילה / שתיה
פעולה זו מוגדרת בתור יכולתו של המטופל לדאוג בעצמו לתזונה (כולל שתיה באמצעות קש) לאחר שהמזון הוכן והוגש עבורו .

שליטה על סוגרים
יכולתו של המטופל לשלוט על פעולת המעיים שלו ו/או פעולת מתן שתן, הגורמת לכך שהמטופל תלוי בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע בחיתולים .

ניידות
יכולתו של המטופל לנוע ממקום למקום בצורה עצמאית תוך העזרות בעזרי הליכה (קביים, מקל, הליכון וכו'). ריתוק של המטופל אל מיטה או אל כיסא גלגלים ללא יכולת הנעה עצמית נחשבים כאי יכולת לנוע .

במהלך הערכת תפקוד ניתן לצבור עד שמונה נקודות - הניקוד המרבי בכל תחום הוא בין 1 ל-3. משמעות הציון 0 הוא כי הנבדק איננו זקוק לסיוע בביצוע הפעולה, גם אם הוא נעזר בהליכון או במקל, נופל אך מסוגל לקום בכוחות עצמו. משמעות הציון המרבי בכל תחום היא כי הנבדק מוגבל לחלוטין בביצוע הפעולות הנבדקות .

תלות בהשגחה מתמדת

הפרמטר השני הנבדק הינו תלות של המטופל בהשגחה מתמדת לצורך שמירה על בטחונו או בטחון הסובבים אותו. במידה ונמצא כי הנבדק תלוי בהשגחה מתמדת, הוא יצבור 6.5 נקודות .

מגורים לבד

הפרמטר השלישי הנבדק במהלך מבחן תלות הוא האם המטופל מתגורר לבד. במידה והנבדק מקבל 2 נקודות במבחן, יתווספו לו 2.5 נקודות נוספות .

- - - - - - - - - - - - - - - -


בנסיבות חריגות ניתנים אישורים גם לאלו שצברו פחות נקודות – מקרים של מחלה סופנית הדורשת השגחה, מקרה בו הקשיש חי עם נכה נוסף, או במקרה ומבקש הזכאות חי עם 3 ילדים מתחת לגיל 16.

אפשרות חריגה נוספת עומדת בפני אדם המשתחרר מבית חולים, ואשר קיבל אבחנה רפואית המחייבת רצף טיפולי. במקרים אלו המדינה מאפשרת העסקת עובד זר הנמצא כבר בישראל, כמו כן ההיתר ניתן לתקופה של חצי שנה בלבד, לאחריה המטופל צריך לשוב ולבקש היתר מחדש.

בנוסף לכל המקרים המצוינים, יש תמיד אפשרות להגיש בקשה מיוחדת, הנידונה בוועדה רפואית, והיא הממליצה בפני הממונה על יחידת הסמך לעובדים הזרים במשרד התמ"ת באם יש צורך בהעסקת עובד זר.

______________כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?

 

יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים (לחצו על הטופס על מנת להורידו למחשבכם):

טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים

טופס ב'- התחייבות מעסיק

טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות רפואית

 

יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:

- אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 275 ש"ח - בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח.

- צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).

- באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).


בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף אישורים נוספים כלהלן:


אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65: אם המטופל לא נבדק ע"י המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יש לצרף את תוצאת מבחן תלות שבוצע על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור. אין צורך לצרף תוצאות מבחן תלות שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי והן יועברו ישירות על ידי המוסד ליחידת הסמך.

קטין: יש לצרף חוו"ד רפואית וחוו"ד רשויות הרווחה ותצהיר (טופס ד') חתום בפני עו"ד.

נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל – יש לצרף אישור על זכאות.

 

לאן לשלוח את הבקשות?

יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד רח' בן יהודה 34, ירושלים, טל: 02-6229813/4. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים / מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד .

איך תיוודע לי החלטת יחידת הסמך?

החלטת יחידת הסמך תישלח אליך בדואר רשום. באם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין שבקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. אסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.


בשלב האחרון יש לאתר עובד זר מתאים וניתן לעשות זאת באמצעות עמותות סיעודיות ללא מטרות רווח, אשר נותנות שירותי סיעוד עבור זכאים לכך מהביטוח הלאומי, או חברות כוח אדם, בעלות רישיון ממשרד התמ"ת להשמת עובדים זרים. שירות הזמנת עובד זר סיעודי חדש, כרוך באגרה של 160 ש"ח למשרד הפנים.

מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי ?

עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים וביטוח רפואי. מומלץ לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה: www.moital.gov.il.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
logo בניית אתרים