דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

  1. דף הבית
  2. תהליך קבלת שירות סיעוד
  3. העסקת עובד זר בסיעוד – תשלומי אגרה
העסקת עובד זר בסיעוד – תשלומי אגרה 

הסבר על תשלומי האגרה

ניתן לבצע תשלום אגרה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד ותשלום אגרה עבור הארכת רישיון עבודה של עובד זר בסיעוד:

בהתאם לתקנות עובדים זרים אגרת בקשה ואגרה שנתית, התשס"ד 2004, כפי שתוקנו בשנת 2008, מטופל המגיש בקשה להיתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי או להארכת היתר כאמור, חייב באגרת בקשה כלהלן:

 תשלום אגרה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד

א.   מטופל מעל גיל פרישה שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו - אגרה בסך 590 ₪ המכסה גם את עלות ביצוע מבחן תלות לצורך קביעת זכאותו להיתר העסקה.

תשלום האגרה יתבצע באמצעות שני שוברים:

הראשון שובר תשלום בסך 300 ₪ עבור אגרת הבקשה המופחתת

השני שובר תשלום בסך 290 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה - מבחן תלות.

יש לצרף לבקשה את שני האישורים – המלמדים על תשלום אגרת הבקשה המלאה.

לתשלום לחץ כאן  .

ב.      מטופל אחר - אגרה מופחתת בסך 300 ₪

1.      הסכומים המפורטים לעיל בפסקאות נכונים ליום 01.01.2016 והם מתעדכנים בכל שנה ב- 1 לינואר בהתאם לשיעור עליית המדד.

2.      אגרת הבקשה לא תוחזר גם אם בקשתו של המטופל תדחה.

3.      החקיקה הרלוונטית אינה מאפשרת מתן הנחות ופטורים מאגרה זו, גם לא מטעמים הקשורים במצבו הכלכלי של המבקש.

ג.      כאשר שני מטופלים המתגוררים באותה כתובת מגישים בקשה משותפת חריגה להעסקת עובד זר אחד, תיגבה אגרה אחת בלבד, אלא אם כן יהא צורך בביצוע מבחני תלות לשני בני הזוג.

       לקריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בסיעוד לחץ כאן

תשלום אגרה עבור הארכת רישיון עבודה של עובד זר בסיעוד

מעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד זר חייב להסדיר רישיון עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. רישיון העבודה (ב/1) יוטבע בדרכונו של העובד ויצוין הענף הכלכלי בו רשאי העובד לעסוק.

הארכת תוקף רישיון העבודה של העובדים תתבצע בכפוף לתשלום אגרת רישיון. 

לתשלום לחץ כאן

רשות האוכלוסין וההגירה אתר חדש

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר והארכת היתר העסקה קיים בענף הסיעוד 

logo בניית אתרים